Én Portal – 3 websites
3 indgange til, du får skabt det liv, du fortjener …

Jesper Møller
Executive Consultant, Coach & Mentor

Min business og personlige erfaringspalet

Tidens kompleksitet takles
når vi hver især udfolder
alle  vores potentialer
og bringer os i spil.

JESPER MØLLER – etableret i 1998 – har gennem 20 år støttet mere end 4.000 kandidatforløb / 20.000 individuelle sessioner samt flere hundrede workshops målrettet executive niveau, ledere, medarbejdere og teams på tværs af alle brancher og inden for vidt forskellige rammer og udfordringer – alle forløb med det fokus, at den enkelte / teamet aktiverer sit fulde potentiale.

De langsigtede resultater skabes, når faglig sparring tager hånd om ‘det hele menneske’ bag det professionelle ydre, og hvor personen handler med afsæt i sin indre kerne / styrke.

ASCENSION AWARENESS – tilføjet i 2016 – har fokus på kompetenceudvikling, hvor processerne går spadestikket dybere i den personlige udviklingsproces og hvor formålet har fokus på at den enkelte styrker evnen til helhedsperspektivering og egen indsigt. Det skaber kvantespring og et meningsfulde liv. Ydelserne er udviklet med afsæt i min egen personlige rejse og erfaringer i min rolle som proceskonsulent. 

CREATING JOB AND LIFE – tilføjet i 2020 – skaber et overblik over hele platformen – de 3 websites. Dernæst indeholder websitet Blog, inspiration og cases.

Mine kunder til dato

Kandidater │ Privatpersoner

Executives, ledere og medarbejdere, der henvender sig direkte med bevilget midler til afklaring og udvikling – samt privatpersoner, der omfatter helt unge mennesker. Jeg støtter hele spektret af personprofiler, fagområder, ansvarsområder og komplekse udfordringer på tværs af alle brancher.

Internationale │ Private virksomheder

Virksomheder på tværs af brancher og fagområder, der ønsker at støtte topledelsen, dens ledere og medarbejdere til i højere grad at kunne navigere i en foranderlige hverdag.

Den offentlige sektor

Organisationer indenfor Stat og Kommune, der ønsker målrettet støtte og inspiration til at kunne takle konkrete udfordringer.

Konsulenthuse │ Samarbejdspartnere

Samarbejde med Ledernes KompetenceCenter og netværk. Det har gennem årene inkluderet konsulenthuse som AS3, Mannaz, uddannelseshuset og øvrige samarbejdspartnere.

JESPER MØLLER  &  Fokusområder

Handlingsorienteret og målrettet kompetenceudvikling, der tager
hånd om det hele menneske og med fokus på helhedsløsninger.

Hvert forløb tager udgangspunkt i din konkrete situation, hvor jeg støtter dig til, at du bliver bevidst om din passion og den læring du står i. Afklaringen giver dig det bedste afsæt til, at du får skabt rette helhedsløsning.

AUTENTISK LEDERSKAB

Styrk passionen i dit lederskab, og integrer din personlighed. Det skaber resultater.

OUTPLACEMENT & JOBSØGNING

Bliv bevidst om din unikness, passion og skab jobbet du fortjener.

KARRIEREAFKLARING & UDVIKLING

Skab overblik over din karriere, inkluder dit jeg og skab retning.

ASCENSION AWARENESS  &  Fokusområder

Helhedsproces, der har  fokus på at du får opgraderet dit mindset,
skabt kvantespringet og det meningsfulde liv.

Dit mindset trænes til at se dit liv / karriere i det større læringsperspektiv. Du bliver bevidst om din unikness,
passion og livsformål gennem træning af nærvær, indre ro samt takling af de blokeringer der ligger i vejen.

MENINGSFULDT LEDERSKAB

Bring dit i spil gennem nærvær, dit engagement, og dét der giver mening for dig.

KAMP–FLUGT–FASTFRYS FORLØSNING

Forløs tilbagevendende temaer og fastlåsthed.
Forløs stressmønstre. Genaktiver dit flow.

MEDITATION & VISUALISERING

Styrk dit mindset og din indre ro – rette vej vil vise sig for dig.

Mine ydelser

Personlig sparring og processer, der målrettes den enkelte og grupper.

Executives/Topledere & Direktion – Ledere & Teams – Fagspecialister & Kunstnere – Privatpersoner

1:1 Sessioner

Individuelle forløb på 3–6–9–12–15–18 møder, der har til formål at den enkelte får taklet udfordringerne og skabt helhedsløsninger.

Workshops

En eller en række af 1/2 dags eller 1/1 dags workshops, der har til formål at takle konkrete udfordringer eller relevante ønsker med fokus på helhedsløsninger.

Executive træningsnetværk

Inspirations– sparrings– og træningsnetværk for topledere, der ønsker at styrke deres eget ‘jeg’-ressourcerum.

Feedback fra Thomas,
én af mine kunder

Thomas Lildballe Jørgensen, Resultatskabende Salgs- & Marketingdirektør, GDPR (givet samtykke)

Jeg har i flere sammenhænge anvendt Jesper Møller som coach og mentor. Både ifht karrierespørgsmål og som sparringspartner vedrørende mere grundlæggende refleksioner.

Jesper er en erfaren konsulent med masser af værktøjer og ikke mindst et meget præcist blik for at se, hvilke af dem der skal bringes i spil. Herudover vil han ikke tøve med at anvende sin skarpe intuition og gå andre veje end de gængse, hvis det virker rigtigt.

Du skal ikke vælge Jesper, hvis du bare vil tales efter munden! Jesper er krævende at arbejde sammen med og er altid både velforberedt, fokuseret og udfordrende i sin tilgang. Men samtidig er han nænsom, støttende og humoristisk, så selv de mere drilske spørgsmål bliver serveret på en måde, der kan absorberes og som øjeblikkeligt skaber refleksion og stillingtagen.

Dermed træder de nødvendige – og også de svære – valg lysende klart frem og mulighederne bliver med ét mere handlingsorienterede. Og samtidig vil de nødvendige ressourcer blive tydeliggjorte og tilgængelige.

Jesper arbejder på flere niveauer og vil udfordre dig på mange planer. Du vil givetvis få kendskab til nye værktøjer og komme til at forholde dig til både abstrakte, konkrete, indre og ydre forhold. Og anvendt i dén proces du er midt i vil du snart erfare, at denne tilgang giver god mening. Rigtig god mening. Og resultater. Rigtig gode resultater.

Jeg har både professionelt og personligt arbejdet med adskillige konsulenter, coaches, terapeuter og mentorer – både kendte og ukendte, højtprofilerede og mere stilfærdige. Ikke desto mindre kan jeg kun anbefale Jesper Møller som mit absolut bedste bud, hvis du vil… altså, hvis du VIL skabe forandring og udfordre dine perspektiver og paradigmer.

TILMELD DIG NYHEDSBREV

Ja tak, jeg ønsker at tilmelde mig nyhedsbrev

Én portal – 3 websites – 3 indgang til,
at du får skabt det liv, du fortjener

Set i et helhedsperspektiv udover intro og inspiration her på websitet CREATING JOB AND LIFE, har du også mulighed for at tjekke de øvrige 2 websites ud:

  • JESPER MØLLER tilbyder handlingsorienteret kompetence- og personlig udvikling, som skaber kvantespring og helhedsløsninger for mennesker i en foranderlig hverdag.
  • ASCENSION AWARENESS tilbyder processer, hvor kompetenceudviklingen går spadestikket dybere. Udbyttet støtter til forløsning af fastlåste personlige temaer, styrker den enkelte passion og det bevidste mindset, der i højere grad møder den hastige hverdag og takler de pludselige forandringer.

Del denne side / websitet
på de sociale medier

Finder du denne side / dette website relevant for en person i dit netværk, så del gerne …